top of page
cover jaarverslag.jpg

ONTWERP INTERACTIEF
JAARVERSLAG
VAN GOGH NATIONAAL
PARK

Van Gogh Nationaal Park is in volle gang: met 450 melkveehouders aangesloten bij de Biodiversiteitsmonitor, jonge Van Gogh NP-pioniers met frisse ideeën, inspirerende initiatieven in de Van Gogh NP Academie en het opnemen van Van Gogh NP als ambitie in de Brabantse Verstedelijkingsakkoorden. Partners dragen hun kernactiviteiten uit ook al volop bij door beekherstel, ecologische verbindingszones en duurzaam toerisme. In dit jaaroverzicht een bloemlezing in woord en beeld met linkjes naar achtergronden. 

bottom of page