top of page

ONTWERP BOEK 'GET CONNECTED' VOOR TENNET

HELWIN 2

Een offshore windpark project in de Noordzee boven Duitsland. Een project dat binnen het budget en binnen de afgesproken termijn is opgeleverd.

Aan dit project werkten honderden mensen en hoe kan het nu, dat zo'n enorme klus binnen het eisenpakket zo succesvol is opgeleverd.

Middels een werksessie met alle managers van dit project, werd onder woorden gebracht waar de  succesvolle factor lag.

Van Riet was uitgenodigd deze sessie in Düsseldorf bij te wonen. Zodat het ontwerp van het boek

een goed gepast concept kreeg. Door goed te luisteren en de sfeer te voelen, vragen te stellen was de taak van Van Riet om de uitkomst van deze sessie te visualiseren naar een boek. Met kleine quotes, portretten, met als onderlaag het project, is het een bijzonder en menselijk boek geworden.

In opdracht van Tennet Nederland

Van Riet Ontwerpers brainstorm sessie
Van Riet Ontwerpers werksessies
Van Riet Ontwerpers brainstorm sessie
bottom of page