top of page
Wanda_004 4-2 klein.jpg

Wanda van Riet

Art Director in Design

        'Een goed ontwerp doet beleven',

Mijn ontwerpen zijn sterk, omdat ik verbindingen maak tussen het verleden en het heden', verbindingen zoek tussen denkers en makers, verbinding wil tussen de opdrachtgever en mezelf.


Een sterk inbeeldingsvermogen levert een goed eindresultaat op. Creativiteit en originaliteit zijn voor mij de sleutelwoorden in het ontwerpproces, ook wanneer het gaat om complexe visuele vertalingen. Project-overview, goed leiderschap en project management zijn voor mij vanzelfsprekende eigenschappen om projecten tot een uitmuntend eindresultaat te brengen. Zowel in het proces- als in het uiteindelijke visuele resultaat.

 

In de uitvoering van een project streef ik een heldere en begrijpelijke stijl na. Een goed contact met de opdrachtgever staat daarbij centraal, op deze manier streef ik naar een optimale afstemming van mijn persoonlijke benadering en de wensen van de opdrachtgever t.a.v. van de opdracht. Klanten ontzorg ik door naast mijn expertise een stevig netwerk met diverse specialisme te kunnen aanbieden.

bottom of page